วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  1. ไปที่หน้า http://shopping.thaiticketmajor.com/covid19fordonate/
  2. เลือกสินค้าที่ต้องการโดยกดปุ่ม Add to cart
  3. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าระบบตะกร้า
  4. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด Next
  5. ทำการ Login
  6. กรอกข้อมุลที่อยู่ แล้วกด Next
  7. เลือกวิธีการชำระเงิน โดยชำระแค่ค่าจัดส่ง กด Next
  8. พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ https://www.thaiticketmajor.com/shopping-tranferslip/