The Match 2022

Check Delivery Rate >

รายละเอียดการสั่งซื้อ

 • สินค้าเป็นพรีออเดอร์
 • ตัดรอบการสั่งซื้อ ทุกสิ้นเดือน
 • เริ่มจัดส่งสินค้าหลังจากตัดรอบประมาณ 25-30 วัน
 • 1 order สามารถซื้อสินค้าได้มากสุด 4 ชิ้น หากต้องการสั่งซื้อเพิ่มสามารถ Log in เข้าใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • รับเคลมสินค้าคืนเฉพาะกรณีที่สินค้ามีตำหนิมาจากขั้นตอนการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้าเป็นรู สีสกรีนไม่สม่ำเสมอ โดยส่งอีเมล ระบุชื่อนามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ ที่อยู่ พร้อมแนบรูปถ่ายและคลิปวิดีโอสินค้าที่มีตำหนิ มาที่ cs@thaiticketmajor.com ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า
 • กรุณาตรวจสอบที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจน หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งหรือใส่ที่อยู่ไม่ชัดเจนแล้วสินค้าตีกลับ จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรอบสอง ตามค่าจัดส่งที่กำหนด
 • ค่าจัดส่งคิดตามจำนวนสินค้า ตามตารางค่าจัดส่ง

วิธีการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ THE MATCH ลิขสิทธิ์แท้จากบริษัท สมอลล์ บัท บิ๊ก จำกัด ผ่านทางช่องทาง Line MyShop หรือ Thaiticketmajor จึงจะสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้

 1. ลงทะเบียนชิงโชคได้ที่เว็ปไซต์ www.smallthatmatters.com/thematch-prize ได้ในระหว่าง 31 มี.ค.65 - 13 ก.ค. 65 โดยผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง 31 มี.ค.-13 ก.ค. 65 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่ 1 เสื้อ THE MATCH พร้อมลายเซ็นนักฟุตบอล จำนวน 1 รางวัล และ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค. 65 จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเว็ปไซต์ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่จัดส่ง กรณีได้รับของรางวัล เลขที่คำสั่งซื้อ และจำนวนผ้าพันคอ THE MATCH ที่สั่งซื้อ (1 ผืน = 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล)
 3. กดปุ่มลงทะเบียน

การจับรางวัลและประกาศรางวัล

จับรางวัลครั้งที่ 1 รางวัลที่ 2 บัตรเข้าชมการแข่งขัน THE MATCH BANGKOK Century Cup 2022 จำนวน 2 ใบ จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศผล วันที่ 6 มิ.ย.
จับรางวัลครั้งที่ 2 รางวัลที่ 1 เสื้อ THE MATCH พร้อมลายเซ็นนักฟุตบอล จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศผล วันที่ 16 ก.ค. 65

รวมรางวัลรวมทั้งหมด 2 รางวัล / รูปภาพของรางวัลเพื่อการโฆษณาเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนมอบให้ผู้อื่นได้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/smallthatmatters และ www.smallthatmatters.com/thematch-prize ติดต่อรับของรางวัลตามรายละเอียดที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดรางวัล

รางวัลที่ 1 - เสื้อ THE MATCH BANGKOK Century Cup 2022 พร้อมลายเซ็นนักเตะ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 - บัตรเข้าชม THE MATCH BANGKOK Century Cup 2022 จำนวน 2 ที่นั่ง ที่นั่งละ 25,000 บาท รวมมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

กติกา

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท สมอลล์ บัท บิ๊ก จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทฯได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ หากผู้มีรายชื่อสำรองที่ได้รับการติดต่อไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะหรือหน่วยงานราชการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 2. ผู้โชคดีที่ปรากฎรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ในการจับชิ้นส่วน จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ตามชนิด/ประเภทของรางวัลในแต่ละรายการ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ และของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับชิ้นส่วนได้ของรางวัลหลายรายการ ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. พนักงานบริษัท สมอลล์ บัท บิ๊ก จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 6. เลขที่คำสั่งซื้อจาก LineMyShop หรือ Thaiticket Major ต้องตรงกับชื่อ-สกุลของผู้ที่ได้รับรางวัล หากไม่ตรงกันถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง มีหลักฐานครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการ ที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
 7. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะนำรายชื่อทั้งหมดจากทุก ๆ การลงทะเบียนในเว็ปไซต์ www.smallthatmatters.com/thematch-prize โดยให้สิทธิ์ตามจำนวนผ้าพันคอที่ได้ทำการสั่งซื้อ พิมพ์เป็นกระดาษเพื่อนำมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ หรือแขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 8. ประกาศผลรางวัลผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage SMALL และ Line OA @smallthatmatters ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 061 141 5964