Astro 8th Mini Album

Pre order ASTRO 8th Mini Album [SWITCH ON]

Applewood เปิดจำหน่ายพรีออเดอร์ให้กับ AROHA ชาวไทยที่นี้ที่เดียวค่ะ!

ระยะเวลาการเปิดพรีออเดอร์

รอบแรก : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.

รอบสอง : วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น. ถึง วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น. เท่านั้น

Delivery Rate

- เริ่มจัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อรอบแรก ประมาณวันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป (โดยประมาณ)

- เริ่มจัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อรอบสอง ประมาณวันที่ 25 กันยายน เป็นต้นไป (โดยประมาณ)