Andrew Biggs Acedemy - BKK
หลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัว (เสาร์-อาทิตย์)

Now ฿32,000.00

Not included shipping cost / ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า

Andrew Biggs Acedemy - BKK 
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แอนดรู บิ๊ก
PRIVATE COURSE (แบบตัวต่อตัว) เด็กและผู้ใหญ๋
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม เพราะมีตารางเวลาเรียนที่ค่อนข้างแตกต่าง ผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางของตนเองได้ตามความเหมาะสม
ADULTS ผู้ใหญ่                         KIDS เด็ก 5 - 14 ปี
Beginner 1                                   Teeny Weenies (5-7 ปี)

Beginner 2                                    Little Angels (8-10 ปี)

Intermediate 1                              Cool Cats (11-12 ปี)

Intermediate 2                              Superstars (13-14 ปี)

คอร์สละ 30 ชั่วโมง/15 ครั้ง/1 คอร์ส เรียน เสาร์ - อาทิตย์

Textbook not included (ไม่รวม) 
Material (หนังสือ) = 500 – 1,000 THB


People Who Bought This Item Also Bought

กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน โพเมด
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน โพเมด
Country&Stream Natural Honey lip HM
Country&Stream Natural Honey lip HM
Country&Stream Honey Hand Cream
Country&Stream Honey Hand Cream
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน โพเมด
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน โพเมด
Country&Stream Natural Honey lip HM
Country&Stream Natural Honey lip HM
Country&Stream Honey Hand Cream
Country&Stream Honey Hand Cream
Country&Stream Golden Moisturizer HM
Country&Stream Golden Moisturizer HM
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ออล แบล็ค เครย์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์
กู๊ด ออล เดย์ เจนเทิล แมน ไฟเบอร์

Reviews from customers who have bought

Overall rating (0)
 • 5 Stars
  (0)
 • 4 Stars
  (0)
 • 3 Stars
  (0)
 • 2 Stars
  (0)
 • 1 Star
  (0)
Customer Recommendation

0%

 

ช่องทางการชำระเงิน

บริการจัดส่งโดย