HOME > andrew biggs academy > Andrew Biggs Acedemy - BKK หลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัว (จันทร์-ศุกร์)

Andrew Biggs Acedemy - BKK หลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัว (จันทร์-ศุกร์)

Now ฿28,000.00

Not included shipping cost / ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า

Andrew Biggs Acedemy - BKK 
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แอนดรู บิ๊ก
PRIVATE COURSE (แบบตัวต่อตัว) เด็กและผู้ใหญ๋
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม เพราะมีตารางเวลาเรียนที่ค่อนข้างแตกต่าง ผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางของตนเองได้ตามความเหมาะสม
ADULTS ผู้ใหญ่                         KIDS เด็ก 5 - 14 ปี
Beginner 1                                   Teeny Weenies (5-7 ปี)

Beginner 2                                    Little Angels (8-10 ปี)

Intermediate 1                              Cool Cats (11-12 ปี)

Intermediate 2                              Superstars (13-14 ปี)

คอร์สละ 30 ชั่วโมง/15 ครั้ง/1 คอร์ส เรียน จันทร์ - ศุกร์

Textbook not included (ไม่รวม) 
Material (หนังสือ) = 500 – 1,000 THB
People Who Bought This Item Also Bought

SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ณเดช
SMARTPHONE STAND ณเดช
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ญาญ่า
SMARTPHONE STAND ญาญ่า
channel 3 store
SMARTPHONE STAND โป๊ป
SMARTPHONE STAND โป๊ป
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ALL
SMARTPHONE STAND ALL
channel 3 store
SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ณเดช
SMARTPHONE STAND ณเดช
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ญาญ่า
SMARTPHONE STAND ญาญ่า
channel 3 store
SMARTPHONE STAND โป๊ป
SMARTPHONE STAND โป๊ป
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ALL
SMARTPHONE STAND ALL
channel 3 store
SMARTPHONE STAND มาร์กี้
SMARTPHONE STAND มาร์กี้
channel 3 store
SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
SMARTPHONE STAND เกรท วรินทร
channel 3 store
SMARTPHONE STAND ณเดช
SMARTPHONE STAND ณเดช
channel 3 store

ช่องทางการชำระเงิน

บริการจัดส่งโดย